Békéscsabai Balkán Táncegyüttes

Repertoárunk

Dobrudzsai táncok fotógalériája

A természethez és a földhöz való viszony erősen befolyásolja a paraszti kultúrát és annak táncait. Különösen igaz ez Dobrudzsára, mely régió természeti adottságaiból fakadóan Bulgária egyik ?gabonaraktára?. Az itt élő emberek táncai kifejezik a földdel való állandó kapcsolatot, amely alapvető lételemük. Táncmozdulataik nehézkesek, félig guggoló tartásban a föld felé irányulnak, gesztusaik szélesek, gyakran visszatükrözik a mezőgazdasági munkák egyes mozzanatait (vetés, zsákhordás stb.), illetve tánc közben használják azok eszközeit. Ennek legjellemzőbb tánca a férfiak által előadott racsenik, mely együttesünk koreográfiájában is megjelenik. A lányok tánca a várnai kjucsek egyes elemeit használja fel. Zárótánca pedig a raka - ?kezes? - , egy széles kézmozdulatokkal kísért körtánc.

Koreográfus: Dimitar Vaszilev Petrov
Zene: Toncso Toncsev