Békéscsabai Balkán Táncegyüttes

Repertoárunk

Trák táncok
Dél-Bulgária énekkel kísért lassú, vonulós tánca (bavno), dübögős férfitánca a tropoli, és lánctánca a dzsinovszko horo van e kelet-trák koreográfiába egybeötvözve, melyet egy lendületes páros tánc zár, melyben a fiúk pörgetik a lányokat.

Koreográfus: Toncso Toncsev

  Képek a táncról >>>

Sop táncok
Ebben Nyugat-Bulgáriából, Szófia vidékéről származó szvitben megjelenik a racsenica egy változata a lányok vetélkedő jellegű szólójával, illetve a graovszko ledületes és rendkívül gyors tempójú tánca. A 7/16-os lüktetésű racsnicát Bartók a legtipikusabb bolgár ritmusnak nevezte.

Koreográfus: Deli Levente

  Képek a táncról >>>

Várnai táncok
A kjucsek egy 9/16-os lüktetésű török hatásokat mutató Fekete-tenger melléki tánc, melyben előkerülnek a bolgár emberek hétköznapi életében használt egyszerű eszközök: ostorok, melyek a fiúk rivalizáló táncát, illetve fakanalak, melyeknek csattogtatása a lányok táncát kísérik. A zenei felépítést időnként 2/4-es ritmusú táncok törik meg.

Koreográfus: Majthényi Dániel
Zene: Gera Attila

  Képek a táncról >>>

Miziai táncok
Minden néprajzi régiónak megvan a maga jól elkülöníthető karaktere, mely az évszázadok alatt ott élt különböző népek táncainak ötvözetéből alakult ki. Észak-nyugat Bulgária (Mizia) táncainak egyik legjellemzőbb sajátját az állandó rezgő mozdulatok adják, melyek a Duna mentén letelepülő különböző népek (trákok, szlávok) táncainak ötvözetei. A tájegység a kölönböző horóit (lánctáncok) leggyakrabban kézfogással táncolják bonyolult rendszerben összahangolva a kéz- és lábgesztusokat, mindezt rendkívül gyors tempóban.

Koreográfus: Jordan Janakiev
Zene: Nikola Parov

  Képek a táncról >>>

Megdánszko
E koreográfia Plovdiv és Pazardzsik környékéről származó falusi táncokat dolgoz fel, melyeket a falu főterén táncoltak ünnepi alkalmakkor. A nyugati trák folklórkincs jelenik meg benne, mint például a "szedi donka" elnevezésű váltakozó ritmusú tánc (7/8+7/8+11/16).

Koreográfus: Dimitar Vaszilev Petrov
Zene:Georgi Monev

  Képek a táncról >>>

Dobrudzsai táncok
A természethez és a földhöz való viszony erősen befolyásolja a paraszti kultúrát és annak táncait. Különösen igaz ez Dobrudzsára, mely régió természeti adottságaiból fakadóan Bulgária egyik ?gabonaraktára?. Az itt élő emberek táncai kifejezik a földdel való állandó kapcsolatot, amely alapvető lételemük. Táncmozdulataik nehézkesek, félig guggoló tartásban a föld felé irányulnak, gesztusaik szélesek, gyakran visszatükrözik a mezőgazdasági munkák egyes mozzanatait (vetés, zsákhordás stb.), illetve tánc közben használják azok eszközeit. Ennek legjellemzőbb tánca a férfiak által előadott racsenik, mely együttesünk koreográfiájában is megjelenik. A lányok tánca a várnai kjucsek egyes elemeit használja fel. Zárótánca pedig a raka - ?kezes? - , egy széles kézmozdulatokkal kísért körtánc.

Koreográfus: Dimitar Vaszilev Petrov
Zene: Toncso Toncsev

  Képek a táncról >>>

Ludi godini (Bolondos évek)
Három Kazanlak környéki trák férfitánc (trite-pati, racsenica, tropoli) egy koreográfiába fűzve, melyek játékos, stilizált mozdulatokkal mutatják be Dél-Bulgária tánchagyományait kiemelve ezek szólisztikus jellegét.

Koreográfus: Emil Todorov
Zene: Nikolai Bogdanov

  Képek a táncról >>>

Szevernyáski szvit
Ez a koreográfia, mely két észak bolgár tánc, a dajcsovo horo (9/16) és a szvitszerű tempó- és hangulatváltozásokra épülő gankino horo (11/16) egybefűzése, a Balkán Táncegyüttes első (1992) bolgár koreográfiája.

Koreográfus: Deli Levente

  Képek a táncról >>>

Kopanyica
A Balkán Táncegyüttes legújabb (2016) műsorszáma egyetlen egy, a nyugati trák (Pazardzsik városa) táncfolklorisztikai régióból származó táncot dolgoz fel etűdszerűen, gyönyörű, többszólamú énekek és fokozatosan gyorsuló zene kíséretében.

  Képek a táncról >>>

Na megdana
A koreográfia két pirini makedón táncra az ispayche és a maleshevsko horora épül. A táncot látványos elemek teszik színessé, így a lányok kendős tánca, a fiúk nagyon lassú tempójú, erőelemekkel díszített körtánca, valamint a gúlaépítés. A zenei alapot a Pirin Együttes egy műve adja.

  Képek a táncról >>>

Vlashki
Ez a lánytánc Észak-Kelet Bulgária romános hatásokat mutató táncait (paydushka, kraydunavsko, izruchanka) mutatja be humoros elemekkel kiegészítve.

  Képek a táncról >>>

hy
sssss
adammm hot sluts porn india hindi sex bf